Partnerstwa

 

Mega   SAFIRA nawiązała partnerstwo z MEGA, aby pomóc firmom poprawić wyniki biznesowe, zmniejszyć koszty operacyjne i zredukować ryzyko korporacyjne. Rozwiązania firmy MEGA dla architektury korporacyjnej i biznesowej, do analizy procesów biznesowych i zarządzania, pomiaru ryzyka i zgodności są wykorzystywane przez ponad 75.000 firm na całym świecie.
     
IBM Premier Business Partner   SAFIRA, jako jeden z głównych partnerów biznesowych IBM, zrealizowała kilka krajowych i międzynarodowych projektów przy wykorzystaniu technologii IBM, głównie pakietu WebSphere oraz platformy IBM Business Process Manager (dawny Teamworks Lombardi).
     
Google for Work Partner  

SAFIRA jest pierwszym partnerem Google Enterprise w Portugalii. Partnerstwo upoważnia firmę SAFIRA do dostarczania technologii wyszukiwania Google.com stosowanej do rozprzestrzeniania wiedzy o przedsiębiorstwie w intranetach, ekstranetach, wewnętrznych bazach danych i lokalnych treści komputera. Przez moduł wyszukiwania Google (Google Search Appliance- GSA), firmy mogą uzyskać prędkość i dokładność wyników wyszukiwania wewnątrz swoich organizacji, tak jak tego doświadczają w Internecie.

     
Microsoft Partner   SAFIRA ma status Microsoft Gold Certified Partner i należy do TOP3 zespołów z największą ilością certyfikatów Microsoft w Portugalii. SAFIRA Maestro (platforma Enterprise Service Bus i zintegrowane rozwiązanie architektury zorientowanej na usługi- SOA), SAFIRA OFX Server (OFX Gateway) i SAFIRA Quartz (platforma programistyczna i metodologia) są certyfikowane przez Microsoft, integrując jego oficjalną listę kompatybilnego oprogramowania.
     

 

© 2017 SAFIRA - Consultadoria em Informática, S.A., a Portuguese entity and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.