Odpowiedzialność Społeczna

SAFIRA zdaje sobie sprawę z ważnej roli odgrywanej w społeczeństwie jako dostawca na rynku technologii informacyjnych. Oprócz zrównoważonego rozwoju i zwiększania konkurencyjności portugalskiej gospodarki, SAFIRA przyjmuje odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska i społeczności lokalnych. Strategia społecznej odpowiedzialności firmy jest zdefiniowana przez 3R: Reduce (Redukuj), Reuse (Wykorzystaj ponownie) i Recycle (Przetwarzaj). Uświadamianie promowane jest nie tylko przez samo kierownictwo firmy SAFIRA, ale przez wszystkich pracowników.

  BVS  
Firma promuje i wspiera wiele inicjatyw, koncentrując się głównie na na ochronie środowiska aspekcie ludzkim:
 
 • Energia- w celu zminimalizowania zużycia energii i emisji zanieczyszczeń, gwarantując przy tym maksymalny komfort dla wszystkich pracowników, SAFIRA promuje maksymalne wykorzystanie światła naturalnego, korzystanie z zielonych świateł i racjonalne korzystanie z klimatyzacji (co jest możliwe ze względu na warunki zabudowy w zakresie izolacji temperatury). Ponadto, nasze energooszczędne monitory są zaprogramowane tak, aby wejść w tryb czuwania, w odpowiednim momencie, a na koniec każdego dnia wszystkie urządzenia elektryczne zostają wyłączone.
 •  Woda-  jako, że jest to dobro deficytowe, SAFIRA zachęca do efektywnego wykorzystania wody w biurze, w szczególności poprzez regulowanie spłuczek i zaworów. Aby uniknąć strat wody, cała woda zużywana w firmie SAFIRA pochodzi z butli, a nie z pojedynczych butelek.
 • Papier - Każda tona makulatury zapobiega wycięciu od 15 do 20 drzew, pozwala zaoszczędzić 400m3 wody i 500Kwh energii elektrycznej. SAFIRA promuje efektywne wykorzystanie papieru poprzez ponowne wykorzystanie wydruków na notatki, drukowanie dwustronne i drukowanie dwóch stron na jednej kartce. Kiedy to możliwe, SAFIRA woli stosować formę elektroniczną, zamiast papieru.
 • Sprzęt i materiały eksploatacyjne- SAFIRA zazwyczaj wynajmuje cały swój sprzęt, w tym serwery, komputery, laptopy, telefony komórkowe oraz drukarki od dostawców zapewniających ich ponowne wykorzystanie i zbieranie materiałów eksploatacyjnych do recyklingu: tonerów, kartridży i baterii (SAFIRA posiada centrum  zbiórki materiałów używanych przez pracowników w domu lub w biurze). Dla sprzętu, który Safira kupuje, został wdrożony proces ponownego użycia kiedy ten nie jest już potrzebny. W ostatnich latach, SAFIRA przekazała kilka urządzeń organizacjom pozarządowym, takim jak Oikos, ADPM, Saúde em Portuguêsi AJUDE.
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny– SAFIRA  promuje ponowne wykorzystanie i recykling nieużywanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Jedną z inicjatyw jest wewnętrzna zbiórka i przekazywania do firmy Amb3E’s Electrão znajdującej się w Carnaxide (patrz zdjęcia) – idealnym miejscu, aby to zrobić i obowiązek dla wszystkich dbających o środowisko. Amb3E- Portugalskie Stowarzyszenie ds. Zarządzania Zużytym Sprzętem Elektrycznym i Elektronicznym - jest stowarzyszeniem non-profit, która zarządza WEEE (zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym) i zachęca do jego ponownego wykorzystania, recyklingu i innych sposobów jego wykorzystania, przyczyniając się do jego zmniejszenia oraz dbając o jego właściwe usunięcie, przyczyniając się do poprawy ekologiczności wszystkich podmiotów gospodarczych zaangażowanych w cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Wsparcie Społeczności Lokalnych -SAFIRA i jej pracownicy wspierają APSD (Associação Portuguesa de Solidariedade e Desenvolvimento – patrz zdjęcia) oraz APOIO (Associação de Solidariedade Social – patrz zdjęcia) przy zbiórkach obrań i butów, aby pomóc ludziom w potrzebie people, oprócz stałego wsparcia oferowanego w rejonie Carnaxide
 • Wsparcie społeczności krajowych - SAFIRA i jej pracownicy są zjednoczeni we wspieraniu szlachetnych krajowych celów, takich jak pobierania krwi do przeszczepu szpiku kostnego (więcej informacji na http://www.chsul.pt). SAFIRA oferuje vouchery portugalskim pracownikom (na urodziny) i klientom (jako nagrodę za czas poświęcony na wypełnienie ankiety dotyczącej świadczonych usług), które można zainwestować w jedną z organizacji wymienionych na stronie internetowej BVS (Bolsa de Valores Sociais). BVS odtwarza atmosferę giełdy papierów wartościowych, a jej zadaniem jest usprawnienie kontaktów między starannie dobranymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z odpowiednim doświadczeniem i sprawdzonymi wynikami w dziedzinie edukacji i przedsiębiorczości i społecznymi inwestorami (dawcami) chętnymi do wsparcia tych organizacji poprzez kupno ich społecznych akcji. Rezultaty są stale monitorowane przez BVS i przekazywane firmie SAFIRA. Ponadto, SAFIRA dostarcza materiały instytucjom takim jak na przykład ACREDITAR (patrz zdjęcia), Banco Alimentar Contra a Fome (patrz zdjęcia) i União Zoófila (patrz zdjęcia). A w każde święta Bożego Narodzenia SAFIRA wybiera jedną z organizacji pozarządowych na wsparcie poprzez zakup kartek świątecznych i prezentów; przykładami są TESE, AIDGLOBAL i UNICEF
 • Wsparcie społeczności międzynarodowej- SAFIRA oferuje voucher swoim zagranicznym pracownikom w dniu ich urodzin, do wykorzystania w inicjatywie Kiva, w ten sposób pozwalając ludziom bez zasobów żyjących w krajach niedorozwiniętych usamodzielnić się i stworzyć własną firmę. Przedsiębiorczość, tworzenie wspólnej wartości i proaktywne działania na rzecz sprawiedliwszego i równiejszego społeczeństwa to motto dla tej inicjatywy. Więcej informacji na http://www.kiva.org/team/safira.
 • Oszczędny Ekosystem- SAFIRA spełnia wszystkie swoje zobowiązania, na czas i w ramach budżetu, zgodnie ze wszystkimi zobowiązaniami, wobec klientów, dostawców, banków i rządu. W działalności firmy SAFIRA zawsze staramy się spełniać oczekiwania tych kluczowych interesariuszy.
 • Wewnętrzny Ekosystem- oprócz tworzenia nowych miejsc pracy, satysfakcja członków ekipy, jak również promowanie najlepszej możliwej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistego pracowników są jednymi z priorytetów firmy SAFIRA. Dlatego też jest zaszczytem dla firmy SAFIRA być uważaną za najlepsze miejsce do pracy, według niezależnego badania przeprowadzonego przez Exame.
 • Prawa Człowieka - SAFIRA z zaangażowaniem zapewnia, iż ​​wypełnia swoje zobowiązania, aby działać uczciwie, sprawiedliwie i zgodnie z Konwencją Prawa Człowieka. W szczególności, żaden pracownik lub potencjalny pracownik nie może być dyskryminowany ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, język, religię, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, orientację seksualną, niepełnosprawność lub inny status.
   
© 2017 SAFIRA - Consultadoria em Informática, S.A., a Portuguese entity and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.