Zarządzanie Procesami Biznesowymi

Zarządzanie Procesami Biznesowymi (BPM) to podejście do zarządzania, która promuje skuteczność i efektywność biznesową, przy jednoczesnym dążeniu do innowacji, elastyczności i doskonałości. BPM umożliwia organizacjom wprowadzanie zmian w sposób skuteczniejszy niż tradycyjne, hierarchiczne podejście do zarządzania koncentrujące się na funkcjonalnościach.

BPMrównież odnosi się do wielu krytycznych kwestii informatycznych będących podstawą czynników biznesowych, a w tym:

  • Zarządzanie procesów end-to-end skierowanych na klienta
  • Konsolidacja danych i zwiększenie przejrzystości i dostępu do powiązanych danych i informacji
  • Zwiększenie elastyczności i funkcjonalności istniejącej infrastruktury i danych
  • Integracja z istniejącymi systemami oraz wykorzystanie powstającej architektury zorientowanej na usługi (SOA)
  • Ustanowienie wspólnego języka dla biznesu i IT

Wszystko to jest wspierane przez narzędzia technologiczne BPM, czyli Systemy do Zarządzania Procesami Biznesowymi (BPMS), które automatyzują projektowanie procesów, modelowanie, wykonanie, symulację, integrację, monitoring i optymalizację.

SAFIRA rozumie kluczową rolę BPM w obecnych czasach rozwoju gospodarczego i dostarcza usługi i rozwiązania end-to-end oparte na głębokiej wiedzy i doświadczeniu w najbardziej wymagających branżach:

  • Usługi doradcze, które pomogą Ci określić strategię lepszego BPM i plan wdrożenia w okresie całego cyklu życia projektu
  • Rozwój indywidualnych rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb
  • Wdrożenie IBM Business Process Manager (dawniej Lombardi TeamWorks) – pakietu do zarządzania procesami biznesowymi IBM. Uznany za lidera w magicznym kwadrancie Gartnera, IBM Business Process Manager to jeden z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych pakietów BPM na rynku służący do projektowania, wykonania, zarządzania i usprawniania procesów w firmie, zapewniając ciągłą kontrolę działalności i przejrzystość - szczegółowe informacje na stronie IBM
WYNIKI

Zoptymalizowane i zautomatyzowane procesy pomagają osiągnąć niższe koszty i wyższe przychody, pracownicy są bardziej zmotywowani a klienci bardziej zadowoleni. W jednym z ze swoich badań firma Gartner poinformowała, że 78% projektów BPM spowodowało zwiększenie wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) do poziomu powyżej 15%. Ponadto, projekty te zwykle mają krótki okres wdrożenia- 67% w czasie krótszym niż sześć miesięcy, 50% w mniej niż cztery miesiące. Wiele firm już jest w stanie osiągnąć znaczną wartość z szybkich zwrotów przez prowadzenie procesów doskonalenia z BPM. W rzeczywistości, podstawową wartością operacyjną BPM jest zdolność do przetwarzania więcej przy mniejszym nakładzie pracy i o wyższej jakości. Wierzymy, że SAFIRA jest właściwym partnerem, aby pomóc Ci to zrealizować.

© 2018 SAFIRA - Consultadoria em Informática, S.A., a Portuguese entity and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.