Outsourcing & Nearshoring

Wychodząc stale naprzeciw potrzebom naszych klientów, a jednocześnie wpisując się w przyszłe modele rynku, SAFIRA oferuje dwie usługi:

Outsourcing

Głównym celem jest umożliwienie naszym klientom skoncentrowanie się na podstawowej działalności ich firmy, poprzez uwolnienie zasobów wewnętrznych zmniejszając koszty stałe i operacyjne.

Atutem firmy SAFIRA jest szybkie zapewnienie najlepszych zasobów, jak również korzystanie z technologii i wiedzy ekspertów niedostępnych w Twojej organizacji.

Model ten, wspierany przez codzienne ustalenie priorytetów Twojej firmy (BAU - Business As Usual), zapewnia szybką zdolności adaptacji technologicznych, funkcjonalnych i operacyjnych do różnych organizacyjnych wektorów (IT, operacje, usługi back-office):

 • Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM)
 • Programowanie i wsparcie aplikacji
 • Zespoły dedykowane do testowania
 • Audyty systemów i procesów
 • Działania wspierające infrastrukturę
Nearshoring

Wszystkie nasze analizy, rozwój i usługi utrzymania, wspierane przez typowe wytyczne outsourcingu i offshoringu, mogą być już częściowo lub całkowicie dostarczone za pośrednictwem naszego biura w Warszawie.

W porównaniu z innymi lokalizacjami zagranicznymi, nasz koncept nearshoringu czerpie korzyści z:

 • Bliskości geograficznej, ograniczeniu podróży, wsparciu bez względu na strefę czasową
 • Lepszego zrozumienia rynków europejskich, w szczególności zasad systemów finansowych i specyfikacji
 • Bliskości gospodarczej- Polska, jako członek Unii Europejskiej
 • Stabilności politycznaej i handlowej
 • Faktu, iż inwestycje potrzebują redukcji kosztów
 • Wyspecjalizowanego zespołu na poziomach funkcjonalnych i technicznych

Jesteśmy pewni, żedzięki współpracy w ramach partnerstwa możemy Ci pomóc obniżyć koszty i wykorzystać efekty synergii.

© 2017 SAFIRA - Consultadoria em Informática, S.A., a Portuguese entity and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.