Wyszukiwanie informacji

Google Search Appliance (GSA) jest narzędziem, które pozwala, aby wewnętrzna wiedza firmy mogła być dostępna, tak jak w Internecie z Google. Oprócz tego, każda firma, która wdraża GSA może śledzić tendencje swoich wewnętrznych użytkowników. SAFIRA posiada know-how, który pomaga uzupełnić GSA o usługi pozwalające lepiej wykorzystać integrację w ramach firm. Korzyści jest wiele, a w tym: dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, krócej niż w sekundę, i zerowe koszty szkoleń, ponieważ doświadczenie użytkowania jest takie samo jak Google.com.

GOOGLE DLA TWOJEJ FIRMY
 

 

 

Z Google Search Appliance, wewnętrzna wyszukiwarka Twojej firmy może być tak samo dobra jak Google i tak samo łatwa w użyciu. Google Search Appliance umożliwia bezpieczne wyszukiwanie wszystkich treści Twojej firmy- w systemach do zarządzania dokumentami, intranetach, portalach, bazach danych, starszych aplikacjach, itp. A z Google OneBox dla Firm, Google Search Appliance może dostarczać w czasie rzeczywistym informacje biznesowe na szczycie wyników wyszukiwania z takich aplikacji korporacyjnych jak: Cisco, Cognos, Employease, Oracle, Salesforce.com, SAS, i wiele innych. Google zdejmuje ciężar organizowania informacji z administratora i zapewnia łatwe, bezpieczne rozwiązanie, które za każdym razem dostarcza doskonałe wyniki.

     
SAFIRA ZOSTAJE PIERWSZYM PARTNEREM GOOGLE ENTERPRISE W PORTUGALII

 

 

Pod koniec kwietnia 2006 roku, SAFIRA podpisała umowę partnerską z Google w celu dostarczenia rozwiązań korporacyjnych w Portugalii. Partnerstwo to świadczy o tym, iż SAFIRA dostarcza technologie wyszukiwania Google.com mające zastosowanie do całej wiedzy przedsiębiorstwa rozproszonej w intranetach, ekstranetach, wewnętrznych bazach danych, a nawet lokalnej zawartości komputera. Dzięki produktowi Google Search Appliance, firmy mogą osiągnąć szybkość i dokładność wyników wyszukiwania wewnątrz swoich organizacji, tak jak robią to teraz w Internecie, i to tylko za 0,06 € za dokument.

 

© 2018 SAFIRA - Consultadoria em Informática, S.A., a Portuguese entity and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.