MEGA

SAFIRA nawiązała partnerstwo z MEGA, aby pomóc firmom poprawić wydajność biznesową, zredukować koszty operacyjne i zmniejszyć ryzyko korporacyjne. Rozwiązania firmy MEGA dla architektury korporacyjnej i biznesowej, analizy i zarządzania procesami biznesowymi oraz ryzyka i zgodności (Risk & Compliance) są wykorzystywane przez ponad 75.000 firm na całym świecie. Poprzez zapewnienie pełnego zrozumienia zarówno architektury biznesowej, jak i architektury IT, MEGA i SAFIRA zapewniają środki w celu zwiększenia wartości IT i wspierania innowacji przy efektywnych kosztowo rozwiązaniach.

 
Wyzwania architektury korporacyjnej

Architekci korporacyjni mogą pomóc kadrze kierowniczej odpowiedzialnej za informatykę zareagować na coraz bardziej palące potrzeby:

  • Jak wspierać innowacje biznesowe przy jednoczesnej optymalizacji ograniczonych zasobów
  • Jak rozszerzyć współpracę ze wszystkimi interesariuszami w przedsiębiorstwie i komunikować inicjatywy IT na szeroką skalę
  • Jak się skoncentrować na konkretnym celu i zapewnić widoczny zwrot z inwestycji dla projektów

Rozwiązanie architektury korporacyjnej firmy MEGA

Poprzez integrację architektury korporacyjnej z analizą procesów biznesowych i planowaniem IT, rozwiązanie architektury korporacyjnej firmy MEGA wspiera zarządzanie zasobami IT, doskonalenie procesów biznesowych oraz zarządzanie zmianami, tworząc jednocześnie większą wartość biznesową. Opierając się na platformie, która obejmuje zarówno architekturę biznesową i spojrzenie informatyczne, rozwiązanie integruje różne narzędzia do modelowania i transformacji umożliwiające stopniowo osiągnąć wymierne, krótkoterminowe wyniki. Zaawansowane funkcje komunikacyjne, w tym portal korporacyjny, zapewniają, iż Twoja inicjatywa jest odpowiednio rozpowszechniana w ramach organizacji i dostarcza decydentom odpowiednie raporty analityczne i instrumenty. Aktywny udział firmy MEGA przy ogranizowaniu normalizacji ułatwia obsługę wszystkich głównych szkieletów do budowy aplikacji (Zachman, TOGAF, DoDAF, NAF, MES) w celu zapewnienia ciągłej trafności rozwiązania na całym świecie. Podejście firmy MEGA do architektury korporacyjnej czerpie korzyści z rozległego doświadczenia w pracy konsultingowej z klientami na całym świecie od 1991 roku.

Korzyści

  • Budowanie wartości z istniejących aktywów Twojej firmy, tworząc globalny obraz architektury IT Twojego przedsiębiorstwa i procesów biznesowych oraz ich interakcji
  • Zwiększenie sprawności przedsiębiorstwa przez dokumentowanie aktualnego stanu w celu stworzenia punktu odniesienia do pomiaru wpływu zmian w firmie i architekturach informatycznych
  • Przyspieszenie wydajności projektu poprzez dzielenie się informacją przedsiębiorstwa i wbudowanie jej w spójne ramy komunikacyjne wspólne dla wszystkich interesariuszy


SAFIRA dostarcza usługi o wartości dodanej, które obejmują cały cykl życia projektu, włącznie z wstępną diagnozą, doradztwem, modelowaniem, dostosowaniem do potrzeb, wdrożeniem i szkoleniami. Konsultanci biznesowi firmy SAFIRA pomagają klientom realizować projekty w sposób, który jest najlepiej dostosowany do ich własnego otoczenia i potrzeb, w celu stworzenia wartości w środowisku pełnym wyzwań i coraz bardziej złożonym.

© 2017 SAFIRA - Consultadoria em Informática, S.A., a Portuguese entity and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.