Bankowość bezpośrednia

Bankowość bezpośrednia firmy SAFIRA jest innowacyjnym rozwiązaniem dla banków, które chcą przeanalizować lub poszerzyć swoje usługi kanałów on-line.

Możliwości

Dla klientów detalicznych
 • Rachunki, zarządzanie aktywami i pasywami
 • Karty, pożyczki, czeki
 • Zapotrzebowanie na dokumenty
 • Dom Maklerski
 • Fundusze inwestycyjne
 • Obsługa wielu walut
 • Aukcje
 • Konfigurowalne ograniczenia parametrów i preferencji użytkownika
 • Przelewy wewnątrz banku, krajowe i międzynarodowe
 • Płatności
 • Zdefiniowani beneficjenci
 • Zlecenia stałe
 • Polecenia zapłaty
Dla klientów korporacyjnych
 • Rachunki bieżące
 • Należne płatności
 • Przelewy wewnątrz banku, krajowe i międzynarodowe
 • Przelewy z zachowaniem ograniczeń czasowych
 • Polecenia zapłaty
 • Beneficjenci
 • Konta, karty i kredyty z zachowaniem ograniczeń czasowych
 • Dostęp dla wielu użytkowników
 • Zarządzanie kontem użytkownika i profilem
 • Autoryzacje na wielu poziomach, oparte o reguły i konfigurowalne
 • Ustawienia reguł dla transakcji, kont, ilości, ról użytkowników, walut
 • Aktywa i pasywa
© 2017 SAFIRA - Consultadoria em Informática, S.A., a Portuguese entity and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.