Nadzór, ryzyko i zgodność

SAFIRA nawiązała współpracę z MEGA, aby pomóc firmom zwiększyć wydajność biznesową w ramach akceptowalnych poziomów ryzyka z rozwiążaniem MEGA Governance Enterprise Risk and Compliance. Oprogramowanie firmy MEGA pomaga kierownictwu koordynować działania podczas zarządzania i przekazywania informacji korporacyjnych w sposób spójny.

Rozwiązanie MEGA Enterprise Governance, Risk and Compliance

W obecnych czasach organizacje muszą być działać w zgodzie z całą listą prawnych normatyw lub metodologiami najlepszych praktyk. Aby to osiągnąć, cała organizacja musi posiadać politykę kontroli i ciągłego doskonalenia. Stałe poszukiwanie operacyjnej doskonałości skutkuje w coraz bardziej złożonych inicjatywach, które angażują biznes, IT, infrastrukturę i ludzi. Rozwiązanie MEGA opiera się na elastycznej, modułowej platformie, która składa się z potężnych i przyjaznych dla użytkownika narzędzi, zbudowanych na wspólnym repozytorium, integrując standardowe najlepsze praktyki i metodologie oraz zapewniając każdemu z interesariuszy właściwy widok jego obszaru zainteresowania GRC.

Rozwiązanie MEGA Enterprise Risk Management

Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem korporacyjnym firmy MEGA oparte jest na zintegrowanej platformie programistycznej COSO II, aby pomóc firmom zarządzać strategią, operacjami, raportować niezawodność i realizację celów. Rozwiązanie to wspiera osoby zarządzające ryzykiem we wszystkich aspektach procesu zarządzania ryzykiem. Pomaga audytorom wewnętrznym w ocenie systemów kontroli wewnętrznej wdrożonych przez organizację i przyczynia się do trwałej skuteczności.

Rozwiązanie MEGA Operational Risk Management

MEGA oferuje rozwiązania dla platform progamistycznych Basel II i Solvency II. Rozwiązanie ORM firmy MEGA pomaga menedżerom ryzyka zyskać wszechstronny wgląd w profil ryzyka firmy i przyjąć odpowiednią metodologię oceny ryzyka dla jego oszacowania i oceny kontroli.


Rozwiązanie MEGA Internal Audit Management

Rozwiązanie MEGA w zakresie zarządzania audytem wewnętrznym umożliwia audytorom wewnętrznym poprawić jakość audytu i tworzyć stosowne raporty dla zarządu. To wiodące w branży rozwiązanie pomaga wewnętrznym departamentom audytu wypełniać swoje obowiązki globalnie i skutecznie.

Rozwiązanie MEGA Compliance

W celu umożliwienia oficerom zgodności koordynowanie swoich działań a audytorom wewnętrznym monitorowanie programów zgodności, rozwiązanie MEGA w zakresie zgodności dostarcza narzędzia, aby zapewnić, że wszystkie elementy biznesu ściśle przestrzegają ustalone wymagania. MEGA proponuje rozwiązania dedykowane do wsparcia rozporządzeń SOX, FSA, TCF, LSF i KonTraG i MaComp i 262.

 

Konsultanci firmy SAFIRA, we współpracy z MEGA, skonsolidowali metody kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz całkowitej jakości w praktyczne i spójne podejście zarządcze. Nasza wizja zarządzania, ryzyka i zgodności opiera się na holistycznej wizji organizacji, łączącej strategię, procesy biznesowe, zasoby IT, ryzyko, kontrolę oraz zgodność.

© 2017 SAFIRA - Consultadoria em Informática, S.A., a Portuguese entity and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.