Satysfakcja

Jednym z głównych atutów firmy SAFIRA jest zaufanie, którym obdarzają ją klienci. Dlatego też SAFIRA prowadzi kwartalne badania satysfakcji klienta, korzystając ze wsparcia niezależnego podmiotu, aby zapewnić dokładne wyniki i punkty odniesienia.

Loyalty   Według firmy TNS Prognostics, 95% naszych klientów jest lojalnych, a pozostałe 5% jest blisko tej oceny, ponieważ nie mamy w ogóle klientów zobowiązanych do korzystania z naszych usług.
 
Innym odzwierciedleniem zaufania, jakie otrzymujemy od klientów jest utrzymanie długoterminowych relacji. SAFIRA systematycznie dąży do utrzymania przewagi konkurencyjnej dostarczając rozwiązania i usługi o wartości dodanej.   
 
 
 
© 2017 SAFIRA - Consultadoria em Informática, S.A., a Portuguese entity and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.