Świadectwa

Filipe Vasconcelos"Współpraca z SAFIRA to przede wszystkim produktywność i efektywność. ADENE zawsze poszukuje nowych rozwiązań odpowiadających potrzebom rynku. Staralismy się wybrać ze zróżnicowanego klastra inżynierii portugalskiej, firmę która wspólnie z nami wypełni misję dostarczania cennej energii dla Portugalii w sposób efektywny. System zwany Energy Labelling System (SEEP) został bardzo pozytywnie przyjęty przez środowisko użytkowników, dlatego tez mamy zamiar przeniesć jego możliwości na inne katgeorie produktu, oprócz szklanych okien. Miliśmy już kilka propozycji z firm zagarnicznych aby zinternacjonalizować tę platformę , która znaczy bardzo wiele dla klimatu ekonomicznego wszystkich firm zaangażowanych w jej kreację i implementację".

Filipe Vasconcelos
Dryektor Generalny, ADENE


José Sousa Macedo"Integracja zespołu firmy SAFIRA z wewnętrznym zespołem firmy VdA, respektowanie naszych celów i zrozumienie naszych ograniczeń miały decydujący wpływ na powodzenie tego projektu. Wskaźnik zaadoptowania nowej platformy przez użytkowników jest ogromny i jest to również zasługa firmy SAFIRA, ponieważ nie tylko udało się wdrożyć narzędzie, ale także zapewnić know-how i jego wartość dodaną".

José Sousa Macedo
Administrator Wykonawczy, VIEIRA DE ALMEIDA ADVOGADOS


Rui Ribeiro"Ekspertyza firmy SAFIRA w dziedzinie BPM i jej doświadczenie w podobnych projektach okazały się być gwarantem powodzenia tego projektu. Platforma MEGA stanowiła wyraźną przewagę w zakresie dostosowania IT do biznesu".

Rui Ribeiro
Kierownik IT, ESTRADAS DE PORTUGAL


"Jesteśmy przekonani, że MICLEAR, jako rozwiązanie elastyczne i dostosowane do potrzeb, w pełni odpowiada oczekiwaniom naszych członków w zakresie niezawodności, wydajności i funkcjonalności. Wierzymy także, że ​​MICLEAR jest odpowiednio przygotowany do sprostania przyszłym wyzwaniom. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku tego projektu".

Sofia Barbosa
Dyrektor Operacyjny, OMICLEAR


Luís Veiga Martins"Quartz jest bardzo przyjaznym dla użytkownika narzędziem, pozwalającym nam szybko rozwijać aplikacje, gdy musimy przede wszystkim poprawić poziom naszych usług oraz czas wprowadzenia na rynek".

Luís Veiga Martins
Prezes, SOCIEDADE PONTO VERDE


Inês Lima"SAFIRA pracowała wspólnie z administratorem projektu w celu zrozumienia naszych potrzeb biznesowych oraz opracowania rozwiązania, które lepiej pasuje do obszaru Go-to-Market Online. Dzięki automatyzacji czasochłonnych czynności manualnych, jesteśmy bardziej efektywni w segmentacji rynku i procesach selekcji klientów. Teraz możemy poświęcić więcej czasu na kluczową i podstawową działalność".

Inês Lima
Online Go-to-Market Manager, PÁGINAS AMARELAS


Miguel Ribeiro"Moje doświadczenie ze współpracy z firmą SAFIRA charakteryzuje się tym, że zawsze wykracza poza moje oczekiwania".

Miguel Ribeiro
Dyrektor IWS, OPTIMUS


"Zdecydowanie firma godna polecenia w zakresie najlepszych praktyk konsultingu".

Pedro Vilhena
Koordynator Projektu, HOSPITAL DE SANTA MARIA


 

© 2017 SAFIRA - Consultadoria em Informática, S.A., a Portuguese entity and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.