Historie sukcesu

 

Novo Banco Zciągle rosnącym znaczeniem paradygmatu BPM (Business Process Management- zarządzanie procesami biznesowymi) w organizacjach, Grupa Banco Espírito Santo (Grupa Novo Banco) szukała rozwiązania mającego usprawnić identyfikację, analizę, optymalizację i wsparcie procesów biznesowych. Z tej potrzeby powstał strategiczny i innowacyjny projekt dla Grupy Novo Banco. Platforma automatyzacji procesów (zwana Generic Workflows Platform) opracowana we współpracy z firmą SAFIRA stała się, tylko w ciągu jednego roku, najczęściej stosowanym przepływem pracy w Grupie Novo Banco, automatyzującym ponad 400 procesów. Po sukcesie w Portugalii, Novo Banco dokonuje inwestycji w internacjonalizację platformy, która obecnie obsługuje też Bank BESSE (BES Hiszpania), gotowej do uruchomienia w innych regionach geograficznych.
Wersja pdf  [ENG] →


VDA Poprzez wdrożenie portalu @VdA, VdA ma nową platformę do pracy grupowej, na której pracownicy mogą mieć wkład w nowe treści i dostęp do wszystkich ważnych informacji dotyczących ich codziennej działalności.
Wersja pdf [ENG] →


Infraestruturas de Portugal Rozwiązanie analizy procesów biznesowych firmy MEGA pozwala Infraestruturas de Portugal na automatyzację, optymalizację i integrację procesów biznesowych, zwiększając tym samym efektywność organizacyjną, a w konsekwencji wartość dla klientów.
Wersja pdf [ENG] →

Novo Banco Projekt opracowany w Novo Banco ma na celu ciągłe doskonalenie procesów pożyczek hipotecznych, szczególnie istotnego obszaru dla instytucji finansowej, a opiera się na TeamWorks (obecnie IBM BPM), jednym z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych pakietów BPM na świecie. Platforma IBM automatyzuje, zarządza, przyśpiesza, optymalizuje i kontroluje cały proces kredytów hipotecznych i reprezentuje silne zaangażowanie Novo banco w automatyzację procesów biznesowych jako centralny krok w celu zwiększenia jego efektywności operacyjnej. Nowe rozwiązanie zostało wdrożone we współpracy z firmą SAFIRA i jest obecnie wykorzystywane w około 720 oddziałach przez ponad 8000 użytkowników. Dodatkowo, nowy system dostarcza ważne funkcje dla klienta końcowego, takie jak symulacje i dostęp do etapów procesu w Internecie.
Wersja pdf [ENG] →

GNV Seguros VidaSAFIRA stworzyła w GNV Seguros Vida Platformę do Zarządzania Ofertami Ryzyka (GPR), dzięki czemu firma ubezpieczeniowa zwiększyła sprzedaż swoich produktów ryzyka poprzez operacje bankowe. Wszystkie strony zaangażowane w sprzedaż produktów o dużym ryzyku ubezpieczeniowym mają teraz rozwiązanie, które ogranicza konieczność pracy ręcznej i przyczynia się do wzrostu jakości usług.

Wersja pdf [ENG] →


GNV Seguros VidaSAFIRA Maestroosiąga znakomite wyniki w obszarze ubezpieczeń Grupy Novo Banco. Po rozpoczęciu jako wsparcie dla reorganizacji działalności ubezpieczeniowej Grupo Espírito Santo w 2006 roku, Maestro jest teraz chlubą w biznesie oraz IT firm Novo Banco. Z wysokimi standardami wydajności, dostępności i bezpieczeństwa, platforma obsługuje 16 wewnętrznych aplikacji.
Wersja pdf [PT] →

Omiclear Wramach strategicznego partnerstwa między obiema spółkami, OMIClear opracowuje nową aplikację opartą na SAFIRA Quartz, która będzie obsługiwać cały biznes rejestracji, rozliczeń, porozumień i zarządzania ryzykiem średnioterminowych operacji wykonywanych na bazie MIBEL (iberyjski rynek energii elektrycznej) i zarejestrowanych w OMIClear.
Wersja pdf [PT] →

Sociedade Ponto Verde Wyeliminowanie czynności manualnych i uruchomienie portalu klienta pozwoliły na lepsze relacje z zewnątrz i niezwykłą optymalizację oraz uproszczenie administracyjne. Sociedade Ponto Verde stało się bardziej sprawne i dostarcza obecnie najwyższą jakość obsługi swoich klientów i partnerów. Projekt został oparty na platformie programistycznej Safira Quartz.
Wersja pdf [ENG] →

Páginas AmarelasSAFIRA wdrożyła kluczowy projekt Business Intelligence w PA do wsparcia procesów sprzedaży online. Rozwiązanie oparte jest na platformie deweloperskiej SAFIRA Quartz.
Wersja pdf [PT] →

NOSSAFIRAzostała wybrany przez NOS do wdrożenia systemu wyszukiwania dla swoich odsprzedawców. Korzyści są oczywiste: dostęp do informacji w czasie rzeczywistym i żadnych kosztów na treningi, ponieważ doświadczenie użytkowania jest takie samo jak Google.com.
Wersja pdf [PT] →

 

 

Sukces idzie do naszych klientów

Millenet -piąty rok z rzędu został uznany w Polsce za "Najlepszy bank internetowy konsumentów" przez Global Finance, niezależny międzynarodowy magazyn finansowy. Jury uznało, że duży wachlarz produktów oferowanych przez portal, jego najwyższej jakości funkcje i prezentacja oraz rosnąca liczba użytkowników utrwalają to uznanie. Jedną z wykorzystywanych technologii jest SAFIRA Quartz.


SAFIRA wdraża platformę produktów złożonych w Novo Banco

Novo Banco Złożoneprodukty finansowe Novo Banco odniosły ogromny sukces w ostatnich latach. W rezultacie bank ma oczywistą potrzebę lepszej i bogatszej platformy, która ułatwia projektowanie i zarządzanie lepszych produktów. SAFIRA została wybrana na partnera w tym przedsięwzięciu.
 


SAFIRA wdraża certyfikowany system orzeczeń w zakresie informacji finansowych w CGA

INFOGESTto innowacyjny system do centralizacji, analizy i rozpowszechniania uwierzytelnionych danych finansowych poprzez kanały szybko i łatwo dostępne. „INFOGEST jest innowacyjnym systemem w aspekcie tempa, w jakim kwalifikowane i certyfikowane dane finansowe są udostępniane klientom takich informacji. To będzie podstawowe narzędzie do zarządzania wszelkiego rodzaju informacjami”, mówi António Nogueira, dyrektor w Caixa Gestão de Activos.

 

© 2017 SAFIRA - Consultadoria em Informática, S.A., a Portuguese entity and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.